تکنیک های مقابله با نق زدن زن و شوهر | روشهای برخورد با نق زدن | زنم خیلی نق می زنه چکار کنم؟؟!! | زن غرغروو

http://s12.picofile.com/file/8398652818/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%A7_%D9%86%D9%82_%D8%B2%D8%AF%D9%86_%D8%B2%D9%86_%D9%86%D9%82_%D9%86%D9%82%D9%88%D9%88_%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%87.jpg

تکنیک های مقابله با نق زدن زن و شوهر | روشهای برخورد با نق زدن | زنم خیلی نق می زنه چکار کنم؟؟!! | زن غرغروو

موضوع از اینجا شروع میشه که نشستی و می خوای بعد یه روز کاری پر مشغله یکمی نفس بکشی و توووو حال و احوال خودت باشی یهو صداهایی با امواج مختلف به سمتت نازل میشه.... آشغالا رو بردی بیرون؟ کی صندلی رو اینجا گذاشته؟ بـه چی داری فکر می کنی؟ گوشت با منه؟ " همه ما با ایـن سوهان روح آشنایی داریم -- بعد از یک روز خسته کننـده به خانه برمیگردید و هنوز زمین نشسته شروع میشود. با big20.ir امروز همراه باشید.....
همیشه اینجـوری نـبـوده. درسـتـه؟ هـمـسر شـمـا عـادت داشت وقتی ساندویج از دستتان می‌افتاد بخـندد و زمین را تمیز کند و فکر میکرد وقتی با کفشهای خود در اتاق راه مـی رویـد چقدر جالب است. خوب البته که این طـور بـود،حداقل همسرتان می خواست شما آنگونه برداشت کنیداما همان طـور که همه ما میدانیم، جنس مؤنث اگر نابـغه نباشد، زیرک و باهوش است و همسرشما ازاین موضوع آگـاهـی داشـته کـه برای بدام انداختن و پایبند نمودن شما مجبـور اسـت امـیـال خـود را سرکوب نموده و از ابراز عقیده در مورد ناپختگی‌ها و خطاهایتان صرفه نـظـر کنـد. اکنون که دم به تله داده اید، ممکن است دچار دردسر شوید.
بگذارید موضوع را بشکافیم؛اغلب زنها همیشه در حال نق زدن، و اغلب مردها همیشه در حال فریب دادن هستند. خیـلی راحـت بـگویـیـم، ایـن طبـیـعت بـشر است. همچنین می‌توانید خاطر جمع باشید که آنچه که همسر شما در موردش به نـق زدن می‌پردازد خطای خود اوست. بسیار خوب، بسیار خوب، فقط در ۹۹ درصد از موارد تقصیر او است. احتمالا وی تصور نموده دارای مـقداری اضافه وزن شده و برای کاهش وزن به دلیلی نیاز دارد، اما مـطمئـن باشـید که شما آن نفری نیستید که باید قربانی خبر " چاق شدن" او گردید.
بنابراین از آنجایی که ما می‌دانیم زن‌ها بـدون هیـچ دلـیل مشخصی شروع به نق زدن می‌کنند، مـمکن است بخـواهیم علت واقـعی این عــمل آنها و چگونگی برخورد با آن را بیاموزیم.


چرا او نق می‌زند:
بـه همین زودی احساس گناه نکنید چـون احتـمال اینکه نق زدنهای او ارتباط بسیار کمی با شما داشته باشد زیاد است.اما انصافا، اگـر او ۱۰ بار از شما "خواهش" کرد که سطل آشغال را بیرون بگذارید و سپس "گـفت" که آن کار را انجام دهید پیش از این که خودش آن را خالی کند ولی شما اهمیت ندادید، آنگاه در ایجاد مشکل مقصر خواهید بود.


طبیعت زنانه:
اغـب زنـان نق می‌زنند چون این عمل جزء طبیعت‌شان است. آنهـا در مـحـیـطـی رشــد یافته‌اند که در اطراف خود بسیاری از زنـان را در حـال نـق زدن دیده‌اند و به آنها آموخته شده است که بهترین راه رفتار با مردها همین است. این موضوع در مورد زنـانـی کـه در حال بالغ شدن می‌باشند بیشتر صدق میکند، چراکه اکثر آنها بر اثر شستشوی مغـزی تـوسط عواملی همانند برنامه‌های تلویزیونی که اغلب کوتاهی‌ها و کاستی‌های مـردان را متذکر میشوند، مستعد نق زدن میگردند.


بزرگنمایی مسائل :
گاهی اوقات زنها بخاطر یک موضوع ظـاهرا بی اهمیـت نق میزنند فقط به دلیل اینکه آنرا بزرگ نموده و پر اهمیت جلوه دهند. همسرتان می دانـد کـه ایـن نـق زدنـها باعث آزرده خاطر شدن شما می گردد و از این عصبانیت برای فرونشاندن آنچیزی کــه در اصل باعث آزردگیش شده است، استفاده میکند.


غیر منطقی بودن :
پذیرشش اندکی مـشکل اسـت ولـی بـاید قبول کنید که اکثر زنها کمی در افکار و اعمال خود غیر منطقی می بـاشـنـد. بـنـابرایـن بـه یــاد داشته باشید که وقتی نق زدن شروع می شـود مـمـکن است بر اساس تفـکرات و بـرداشـتـهای غیـر منطقی بوده باشد. زیاد موضوع را جدی نگیرید.


انواع اشخاص نق زن:
بیگناه: چنین شخصی منظور واقعیش نق زدن نیست. همسرتان می خواهد برای آگاه نـمودن شــما از برخی از مسائل آنها را به گـونه ای مـطـرح کـنـد کـه عـصـبانی نشوید و مجادله ای صورت نگیرد. احتمالا نیت و قصدش خیر است، و فـقط کمی برای رسیدن به این هدف باید تلاش کند.
حراف: چنین فردی بنظر میرسد هیچگاه توقف نکند. اما نق زدنهای او بندرت تبدیل بــه مجادله و نزاع میگردد چرا که شما احتملا یاد گرفته اید که چگونه با او کنار بیایید.
معما گو: وای، نق زنی که بدون نق زدن نق میزند ( ایـن جـمـله را ۵ بار سریع و پشت سر هم تکرار کنید ). او چیزهایی شبیه به این می گـوید: " دوسـت داری سعی کنی و حـدس بزنی چرا بشقابهای سبز توی کابینت نیستند؟". شما نمیدانید او در مـورد چـی صحبت میکند، و او می داند.
سه پیچ: اگر درحالیکه جیغ میزند مغزتان را منفجر نکند،با خوش اقبالی روبرو شده اید. هنگامیکه نق زدن شروع می‌شود، گـویی کنار گوش شـما شـیپور نــواخته شده، اتاق تاریک تر شده و شما می دانید که چه اتـفاقی قرار است بیفتند در حالی که جایی برای فرار و گریختن پیدا نمی کنید. تحقیقات عملی صورت گرفته در آزمایشگاه های مردمان یـک مـدرک قـطـعی را مـشخص نـمود که چنین افرادی همدستان واقعی و وفادار شیطان هستند!!!
چگونه می توانید مشکل را حل کنید؟
اگر تصمیم گذران ادامه زندگی با همسر خود را دارید، بایدبدانید که چگونه نق زدن ها را پیشبینی، حل و پیشگیری نمایید. در این بخش با این مسائل آشنا خواهید شد:


آن را پیش بینی کنید :
۱- اگر بـدون اینکه تماس بگیرید دارید دیر به خانه برمی گردید، خود را آماده نق شنیدن کنید. برایش گل آورده و بگویید که برای پیدا کردن یک مغازه باز جـهت خریـدن گـل مـجـبـور شدید کلی رانندگی کنید.
۲- اغلب زنها در هنگام عصبانیت از خود علائمی ساطع میکنند. اگر او بطور غیر معمول ساکت است، شما را تحویل نمیگـیرد و یا کـلا متـفاوت از روزهــای دیگر بنظر می رسد، وقت آن است که به سراغ باد بزن بروید.
۳- به او گوش دهید. چه بخواهید باور کنید چه نخواهید، اغلب زنها آنچه که به خاطرش دچار آزرده خاطری شده اند را معمولا یک یا دو بار به ما گوش زد میکنند؛ ما حرف آنــها را نمی شنویم فقط بدلیل آنکه آنها بصورت رمز گونه بخصوصی صحبت می کـنـند کـه فقط برای زن هـای دیـگر قـابـل فـهم است. اما اگـر واقـعا درست گوش دهید، ممکن است به اندازه ای که بتوانید خود را از دست نق زدنهای جان کاه نجات دهید، متوجه حرفهایــش بشوید.


مشکل را حل کنید:
۱- روش خـارج از محدوده. هــمگی ما این متد را بطور ناخود آگاه انجام می دهیم، فقط باید تا آنجایی مهارت کسب کنید و به اندازه ای استعداد داشـتـه بـاشـید که هنگام اجرا هـمسرتان متوجه نشود که دارید از این روش استفاده میکنید. روش کار ایـن اسـت کـه سر خود را بعلامت موافقت تکان دهید، در حالی که حتی متوجه یک کلمه از حرفهای او نمی شوید لبخند زده و با او موافقت کنید. از یک گـوش بـشـنوید و از گـوش دیـگر بـیرون دهید. فقط آماده جواب دادن به سؤال " گوشت با منه؟" باشید اما اگر پرسید "بگو چی گفتم؟"، خدا به شما رحم کند.
۲- روش "حق با تو است". ایـن متــد تـاثیر شگفت آوری دارد. وقتی شروع کرد، سـریـعا قضیه را فیصله میدهید. "میدونم عزیزم باید هفته پـیش چمن اضافه باغچه رو می زدم، بعضی وقتها حتی نمی دونم چرا یادم میره این کار ساده رو هم انجــام بدم." احتمالا او از شنیدن این جملات متحیر شده و شما جان سالم بدر خواهید برد.


از آن پیشگیری کنید:
۱- عملی غیر منتظره انجام داده و هرگونه عامـل بـالقوه نق زا را خنثی کنید، خود را به انواع و اقسام سلاح‌های ضد نق مجهز نمایید.
۲- قبل از اینکه نق زدن شروع شود سعی کنید بفهمید او از چه چیزی عصبانی است و مشکل را حل نمایید. اگر پیش گیری کنید همسرشما بهانه ای برای نق زدن پیدا نـکرده و میتوانید وقتتان را برای مسائل مهمتری همانند بازی Medal Of Honer صرف نمایید!
۳- به رابطه تان پایان دهید.اگر نق زدنها بمرحله ای رسید که دیگر تحمل آنرا نداشتید و با وجود تلاشهای بسیاری تغییری حاصل نـشد، مــمکن است زمان آن رسیده باشد که به رابطه خود پایان دهید. البته این آخرین راه حل است.


جمع بندی کلی:
همانگونه که قبلا اشاره شد، همسر شما بی دلیل شروع به نق زدن میـکند؛ این یکی از مسـائلی است که در روابـط طولانی مدت باید بهایش را پرداخت کنید. پس این کاملا به شما بستگی دارد که تا چه اندازه بتوانید مشکل را حل کنید.
بیاد داشته باشید اگر واقعا میخواهید همسرتان را برای خـود نگهدارید، باید او را بـهمراه همه عیوب و کاستی هایش بپذیرید، اما اگر نق زدن ها و مشاجرات کامـلا جـای اوقـات خـوش را گـــرفته و دیگر از دست شما کاری بر نمی آمد، باید فکری اساسی بنماییـد... بنابراین می توانید جستجوی جدیدی را برای یافتن یک زن جدید که بر سر شما نق بزند آغاز کنید!

منبع:

vista.ir

 

 

گذشته از این، شاید مشاهده رفتار کودکان دیگر فرزندتان را به نق زدن ترغیب کرده باشد. بچه‌ها با دیدن کودکی که با جیغ و داد به خواسته‌اش می‌رسد از این شیوه الگوبرداری ...

زدن روشهای برخورد با نق زدن. نویسنده: کامران مجله روانشناسی ایرانیان . " آشغالا رو بردی بیرون؟ کی صندلی رو اینجا گذاشته؟ بـه چی داری فکر ...

- نق زدن کودکان و غرغر کردن آنان به دلایل مختلفی می باشد، که اصل این رفتار در نتیجه رفتار والدین و اطرافیان نزدیک.
- حالا باید با کودکی که نق می زند چگونه برخورد کنیم ؟ ۸راهکار برای مقابله با نق زدن کودک. برای این که با کودک نق نقو بشود برخوردی مناسب کرد، ...
- در ذهن آنها دنیا یعنی هر آنچه منفی است، و فقط یک راه برای برخورد با چنین دنیایی وجود دارد، غر زدن. غرغروها حتی ممکن است آدم‌های مثبت‌نگری باشند که ...
- بنابراین، وقتی تصمیم گرفتید از روش «سؤال و جواب» در برخورد با نق زدن فرزندتان استفاده کنید، به آن پایبند بمانید. اگر درخواست کودک پس از ...
کودک شما یاد گرفته که با نق نق کردن و غر زدن باج بگیرد. در بیشتر مواقع شما برای آرام کردن او تن به خواسته هایش می‌دهید و چرخه غر زدن را در او تثبیت می‌کنید.
مرد کشاورزی بود که زنی نق نقو داشت. قاطر کشاورز با لگد زن را از پای در می آورد و در مراسم ترحیم زن، مردان و زنان تسلیت را به گونه ای متفاوت به کشاورز ابراز می کنند.
بلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی لگدی محکم به پشت سر زن زد و او در دم، کشته شد. در مراسم تشییع جنازه چند روز ...
چنانچه شما (زنان) می خواهید به نق نقو بودن متهم نشوید و کانون گرم خانواده خود را با جروبحثهای بی فایده و نامربوط به زمستانی سرد تبدیل نکنید و شما مردان نیز می خواهید ...
داستان کوتاه عاقبت زن نق نقو مرد کشاورزی یک زن نق نقو داشت که از صبح تا نصف شب در مورد چیزهای شکایت می کرد تنها زمان آسایش مر.

ممکن است همسرتان باز هم به نق زدن ادامه دهد، ولی می داند که شما حقیقت را به او می گویید و ... احساسات و عواطف نقش مهمی را در غر زدن ایفا می کند؛ به همین دلیل است که زن ها ...

عاقبت زن نق نقو. از کانال داستان سرای پایرمیدا در سایت مابانو مرد کشاورزی یک زن نق نقو داشت که از صبح تا نصف شب در مورد چیزهای شکایت می کرد. تنها زمان آسایش ...
- ... طرف مقابل می‌شود. در این مطلب به شما طرز برخورد با همسری که نق می‌زند را می‌گوییم. ... زمان و موقعیت مرد و زن برای آغاز گفتگو نیز بسیار مهم است.
نق زدن رفتاری است که افراد و از جمله زنان انجام می دهند. رفتارهایی آشنا که می تواند سردی روابط، دوری، کینه، نفرت و جدایی را موجب شود. زنانی که غر می زنند معمولاً طرف ...
غر زدن و حل مشکلات با غر زدن و علت غر زدن زنان و علت غر زدن مردان و رفع نیاز با غر زدن و حل ... در این مطلب روش های مواجه با همسری که دام نق می زند را به شما آموزش می دهیم.ممکن است همسرتان باز هم به نق زدن ادامه دهد، ولی می داند که شما حقیقت را به او می گویید و ... احساسات و عواطف نقش مهمی را در غر زدن ایفا می کند؛ به همین دلیل است که زن ها ...
- ایشان می فرمایند:هر زنی که همسرش را با بد زبانی(فحاشی،نق زدن،دادزدن بر سر شوهر)برنجاند ،خداوند هیچ مال و فدیه و کار نیکی را تا هنگاهی که رضایت و ...
بنابراین از آنجایی که ما می دانیم زن ها بـدون هیـچ دلـیل مشخصی شروع به نق زدن می کنند، مـمکن است بخـواهیم علت واقـعی این عــمل آنها و چگونگی برخورد با آن را بیاموزیم.
- مردان باید بدانند که در غر زدن زنها، آن‌ها نیز مقصرند. درک این امر به آن‌ها کمک خواهد کرد تا در قبال این رفتار زنان همواره حق را به جانب خودشان نداده بلکه ...
- نق زدن هم روح و روان خود شخص را از بین می برد و هم آقایان را از خانه فراری می دهد. ... زن و شوهر می توانند با هم تبادل فکر ،گفتگو ، مهارت ارتباط کلامی و ...
- پدرم سابق بر این به من گفته بود که خانم ها عادت دارند شکایت کنند و نق بزنند اما متاسفانه من هیچ وقت حرف های او را باور نکردم تا زمانیکه خودم شخصا ...
- صد اصلی زنان از غر زدن آن است که به نحوی به نیاز صحبت کردن خود پاسخ دهند. مردان باید متوجه باشند که زنان نیازمبرمی به برآوردن نیازهای عاطفی شان ...
- گاهی این نق زدن ها و غرغرها دلیل خاصی ندارد و چون حال خودمان خراب است میخواهیم ... فاخر “شهرزداد” تصویر بسیار زیبایی از یک زن غرغرو را به ما میدهد.
- 4 چرا همه مقاله‌ها دنبال علت غر زدن و بهانه‌گیری زنان و راه‌حل آن هستند؟ ... به‌طورکلی، تحقیقات علمی و آکادمیک بسیار اندکی در مورد موضوع نق زدن صورت ...
- ... مرگ مردان و زنان را بر اساس تعداد دفعاتی که افراد مورد مطالعه بحث و جدل خود را با همسران، خانواده و یا دوستان گزارش داده بودند و یا تحت نق زدن آنها قرار ...
- قصد آنها از غر زدن این نیست که کاری برای مشکل‌شان انجام بدهید (غر زدن یک ... با این روش می‌توانید بدون دامن زدن به غرغرها مخالفت‌تان را ابراز کنید. ... نظر شخصی من اینه که پیش‌زمینه‌هایی می‌تونه برای غرغرهای یک زن وجود داشته باشه.
بایگانی برچسب: غرغر کردن خانم‌ها، نق زدن زنان، همسر غرغرو، غر زدن به همسر، غر زدن به شوهر، جلوگیری از غر زدن، روانشناسی روابط زناشویی، نکات زندگی مشترک ...
- غر. غر زدن . نق زدن. این شکل ارتباط به زنان تمایل بیشتری دارد..... من از این زندگی راضی نیستم. میخواهم به مدت دو هفته از همه چیز........
به سیخ زدن 1500 سیخ کباب در یک ساعت با این دستگاه کباب زن | کباب گیر · تجهیزات آشپزخانه صنعتی پویا صنعت. 79 بازدید 6 روز پیش. 0:15 ...
بچه نق نقو,نق زدن کودک علت نق زن کودک کودک نق نقو,بچه نق نقو,نق نق کردن کودک,بهانه گیری کودک,علت بهانه گیری کودک,کودک بهانه گیر.
- زن و شوهر. حوزه/ همه ما در زندگی هدفی را جستجو می کنیم تا به شادی برسیم. ... هنر زن در تعامل با شوهر ... از نق زدن و غرولند کردن کاری ساخته نیست.
پژوهشگران آلمانی به این نتیجه رسیده اند که غر زدن و عصبانی شدن به موقع، باعث افزایش امید به زندگی و کاهش ضربان قلب می شود .
- در این کتاب به زنان گفته می‌شود که نق نق زدن به شریک زندگی شان را کنار گذاشته و احترام بیشتری برای او قائل شوند. هنگامی که از اولین شوهرم جدا ...
 
 

نق زدن زن،علت بهانه گیری زنان،درمان غر زدن،تاثیرات غر زدن،علت بهانه گیری مردان،متن در مورد غر زدن،چگونه غرغرو نباشیم،حدیث در مورد غر زدن،نق زدن چیست،بهانه گیری های عاشقانه،غرزدن زنها،غر زدن زن،درمان غر زدن،علت بهانه گیری زنان،متن در مورد غر زدن،تاثیرات غر زدن،علت بهانه گیری مردان،چگونه غرغرو نباشیم،حدیث در مورد غر زدن،غر زدن چیست،ریشه غر زدن،خیلی غر میزنم،

 

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
آخرين مطالب
Designed By big20.ir Copyright © 2020