[شکستگی] آلت تناسلی مردان| (علل)+ (عوارض) + (درمان) آن...

http://bayanbox.ir/view/5890538701375645503/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg

اگر شکستگی آلت تناسلی سریع درمان نشود منجر به ناتوانی جنسی خواهد شد

 

درود دوستان عزیز بیگ بیستی.. در این مطلب از سایت big20.ir می خواهیم با هم درباره شکستگی الت تناسلی مردان، بررسی علت های شکستگی آلت و برخی از عوارض خطرناک آن و همچنین در پایان راه کارهای درمانی شکستگی آلت را با هم مرور خواهیم کرد..

Increase-size-penis-petertak-penimur

 

شکستگی آلت تناسلــی مردان
شکستگی واژه مناسبی برای اتفاقــی که برای آلت تناسلی مردان رخ می دهد و اصطلاحا به آن شکستگی آلت تناسلی می گویند نیست، چون در آلت تناسلی استخوانی وجود ندارد که بشکند. شاید در تصور اولیه افراد، شکسته شدن آلت تناسلی قابل توجیه نباشد ولی یکی از اورژانسهای ارولوژی شکستگی آلت تناسلی می باشد. جهت درک و توضیح این موضوع، ابتدا لازم است ساختمان و عملکرد آلت تناسلی آقایان را در حالت عادی و نعوظ توضیح دهیم تا مفهوم و مکانیسم شکستگی آلت تناسلی مشخــص گردد.

 

ساختار آلت تناسلی در مردان چگونه است؟
آلت تناسلی مردان اندامی است بدون استخوان و غضروف، که بدنه (  بافــت نعوظی  ) آن از سه سیلندر به طولی حدود 20 سانتیمتر و قطر حدود 2.5 سانتیمتر تشکیل شده که 2 عدد بافت اصلی نعوظ در طرفین و سومی که حاوی مجرای ادرار است، در زیر این 2 سیلندر قرار گرفته است. این سیلندرها در کنار هم قرار گرفته و در قسمت داخلی متصل به استخوانهای لگن خاصره بوده و قسمت خارجی آن توسط پوست پوشانیده شده که نمای ظاهری اندام تناسلآآی را تشکیل می دهد.

 

داخل سیلندرهای نعوظــی بافت اسفنجی قرار گرفته که فضــای زیادی را هنگام نعوظ جهت ورود خون ایجاد می کند و دیواره آن از بافت بسیار قوی و ضخیم تشکیل شده است. سیلندرها توسط بافت حلقوی قوی دیگری کنار هم قرار می گیرند تا خود شکل سیلندری واحد را تشکیل دهند و روی آن را بافتهای نرم و لغزنده زیر جلدی و پوست پوشانده است که، قابلیت حرکت و لغزندگی بین پوست و بافت نعوظی را ایجاد می کند، تا بدون کشــش و فشار بر روی پوست، سایز آلت تناسلی در حالت نعوظ چند برابر بزرگتــر شود.

 

بدنه آلت تناسلی در هنگامــی که آلت تناسلی تحریک نشده باشد کوچک شده و در حالت خوابیده قرار دارد و کاملا نرم و با انعطافـــــ است، اما در هنگام تحریک و نعوظ کامل ( Erection ) تا چند برابر بزرگتر شده، بصورت افراشته در آمده و سفت و سخت می‌شود و می‌تواند به صطلاح بشکند....

 

ساختار آلت تناسلی مردان

 

و اما مکانیســـم نعوظ آلت   
با توجه به ساختمان شرح داده شده آلت تناسلی و درنظر گرفتن تصویر بالای صفحه، به توضــیح مکانیسم نعوظ و شکستگی آلت تناسلی میپردازیم. مکانیسم نعوظ بدین شرح است که هنگام تحریک جنسی و یا فعال شدن مکانیسم نعوظی به هر دلیل، جریان خون بداخل بافت اسفنجی این سیلندرها به سرعت و شدت افزایش یافته بطوری که خون ورودی، فرصت خارج شدن از طریق سیاهرگهــا را ندارد.

 

سیلنــدرها افزایش بارز حجم پیدا کرده و همچون بادکنکی لوله ای شکل که بطور کامل پر باد شده باشد حجیم و سفت می گردد. لازم به ذکر است که، علاوه بر مکانیزم فوق که بدنه آلت تناسلی را سفت و محکم می کند که امکان تحمل فشار به آلت تناسلی مرد را برای دخول در دستگاه تناسلی زن فراهم می سازد، بطور همزمان مکانیزم دیگری بصورت مجزا ولی هماهنگ با آن، شروع به هدایت خون به بافت اسفنجی سر آلت تناسلی {حشــفه} می نـــماید که موجب تورم سر آلت تناسلی و سفت شدن آن می گردد.

 

وظیفه اصلی تماس آلت تناسلی را با بدنه واژن و تحریک طرفین برای رسیدن به ارگاسم واژینال و ایجاد حس لذت جنسی را برای زن و مرد بر عهده دارد ( البته سفتی بدنه آلت بدلیل بافت حلقوی و عضله ای دور بدنه بسیار سخت و استـــخوانی خواهد بود، ولی سفتی سر آلت بصورت اسفنجی با قابلیت ارتجاعــــی است که تماس آن را با بدنه واژن نرم و ارتجاعی می سازد)..

 

سفتی دیواره سیلندرها باعث بسته شدن 90% قابلیت خـــروج خون از سیلندرها می گردد، تا بافت آلت پر خون باقی بماند. این فشار به بالاتر از حد متوسط فشار خون فرد، یعنی حدود 120 میلی متر جیوه می رسد و باتوجه به محصور بودن خون با دو بافت قوی دیواره سیلندرها و بافت پوشاننده آنها منجر به قوام سخت و شبیه به استخوانی شدن بافت آلت تناسلی مردان درحالت نعوظ می گردد.

 

چگونگی شکستن آلت تناسلی را برایتان شرح می دهم..

اگر در حالت نعوظ کامل و سفت و سختی آلت تناسلی، فشار زیادی جهت خـــم کردن این سیلندرهای پرخون انجام گیرد، همانند بادکنک پربادی که در اثر فشار پاره می گردد، بافت سیلندرهای آلت تناسلی نیز از محل خمیدگی پاره شده و خونریزی شدید در زیر پوست ایجاد می کند که باعث ایجاد درد شدید و تورم شدید آلت تناسلی می شود که، ادامه خونریزی در زیر پوست حتی تا ناحیه سینه و زیر گردن نیز ممکن است ادامه یابد. در واقع در حین معاشقه، با یک حرکت نا بجا، مرد ناگهان صدایی شبیه شکستن استخوان می شنود، درد شدیدی حس می کند و می بیند که بیضه هایش ورم کرده. نگاهی به عضو دردناک نشان می دهد که، انگــــار آلت تناسلی شکسته است..

 

آیا شکستگی آلت تناسلی می تواند باعث-- ناتوانی جنسی-- شود؟؟؟

پس از گذشت زمان حاد شکستــگی آلت تناسلی، اگر فرد جهت معالجه مراجعه ننماید و بافت تخریب شده ترمیم نشود، در نعوظ بعدی، خون در داخل سیلندرها محصـــور نمی گردد و همچون بادکنک سوراخ، از همان محل آسیب، خون خارج شده و باعث تشدید خونریزی زیرپوستی و عدم توانایــــی در نعوظ می گردد، که می تواند باعث ناتوانی جنسی نیز گردد. درصورتی که بافت به مرور زمان خودبخود ترمیم شود، محل پارگی بصورت ناهمــگون و غیریکنواخت ترمــیم خواهد شد که خود باعث عدم توانایی در نعوظ در آینده و یا اگر ضایعـــه شدید نباشد، این غیر یکنواختی بافت منجر به کجی آلت تناسلی، هنگام نعوظ در آینده مــی گردد.

 

دلایل معمول در شکستگی آلت تناسلی عبارتند از....
با درک مکانیسم نعوظ و شکستگی آلت تناسلی، پس مشخص است که این حادثه زمانی رخ می دهد که آلت تناسلی در نعوظ کامل باشد و فشاری بصورت خم کردن به آلت تناسلــی شخص وارد گردد. شایعترین حالتی که منجر به شکستگی آلت می گردد زمانی است که هنگام نزدیکی، زن بعنوان فرد فعال، عمل می کند، زمانی که مرد بصورت درازکـــش به پشت خوابیده و زن به حالت نشسته به روی آلت تناسلی مرد اقدام به نزدیکی می کنند. در این حالت اگر حین نزدیکی، زن بطور ناگهانــی اقدام به خوابیدن بر روی مرد بکند و یا به سمت عقب، خود را حرکت دهد به گونه ای که استخوان شرمگاهی زن بر روی تنه آلــت مرد فشار آورد، منجر به شکستگـــی آلت مرد خواهد شد. در کلینیک و اورژانس ارولوژی موارد دیگری نیز مشاهده می شود.

 

در چنین حادثه ای باید به سرعت به اورژانس مراجعه کرد، تا رسیدن به اورژانس باید آلت تناسلی را با پارچه ای پر از یخ پانسمان کرد، تا هماتــوم بدتر نشود. پارگی غشــاء با شنیدن جریان حادثه و معاینه بالینی عضو بیمار، تشخیص داده می شود...

در صورت شکستگی آلت تناسلی سریع باید به پزشک مراجعه کرد

 

شکستگی (((آلت تناســـلی))) چگونه درمان می شود؟ | درمان شکستگی آلت مرد
ترمیم به روش جراحی و بصورت اورژانسی می باشد که این ترمیــم هرچه سریعتر انجام گیرد، احتمال عوارض کمتر است. تخلیه هماتــوم و ترمیم غشاء پاره باید انجام پذیرد. هماتوم تخلیه نشده می تواند فیبروزه شود، به آلت تناسلی شکل و حالت غیر طبیعی بدهد، به کارکرد طبیعی تحریک و نعوظ آسیب های جدی برساند و سرانجام به ناتوانی جنســـی منجر شود.
درمان بهنگام و چند هفته استراحت جنسی برای پیشگیری از چنین ضایعاتی لازم است. در عشـــق ورزی هم (* چون بسیاری دیگر از زمیــنه های زندگی *) با کمی احتیاط و فقط کمی، می توان بسیار لذت برد و نه خود و نه عضــوی از خود را برباد داد.

 

عوارض عدم ترمیم شکستگی آلت تناسلی / اگر آلت شکسته را ترمیم نکنم؟؟
از عوارض عدم درمان یا درمان دیررس شکستگی آلت تناسلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ناتوانی جنسی، خمیدگی و کجی آلت هنگام نعوظ، تغییر شکل آلت تناسلی به شکل ساعت شنی ( نازک شدن قسمت کوچکی از تنه آلت ) که حین نزدیکی باعث کج شدن مکرر آلت از همان قسمت باریک و ضعیف خواهد شد...

 

 

 

 

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
آخرين مطالب
Designed By big20.ir Copyright © 2020