پوزیشن (خوابیدن با همسر)| پوزیشن های زن و شوهری-همراه عکس

http://bayanbox.ir/view/8503792616836664264/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1.jpg

پوزیشن خوابیدن با همسر

موقعیت یا حالت بدن در هنگام خوابیدن و حالات جنسی را پوزیشن گویند به عبارت دیگر نحوه قرارگرفتن فرم بدن هر زوج (زن و یا شوهر) را در هنگام خواب و رابطه جنسی را پوزیشن یا موقعیت گویند...

پوزیشن ها حرف های زیادی برای گفتن دارند..

 

آشنایی با انواع پوزیشن خوابیدن با همسر

می توان روحیات زوجین را از نحوه پوزیشن خوابیدن آنها در کنار یکدیگر فهمید! به احتمال زیاد شما فکر می کنید زوج هایی که پشت به بشت هم می خوابند باهم روابط خوب و عاطفی ندارند..  اما این موضوع کاملا بر‌عکس است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد می‌توان از روی شکل خوابیدن زوج‌ها ( پوزیشن زناشویی ) به ارتباط میان آن ها پی برد.

 

Package-Increase-Size-Penis-Gentlemen-Men

 

پشت به پشت خوابیدن بدون لمس بدن

http://bayanbox.ir/view/8153033218833579057/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%86.jpg

زوج‌هایی که پشت به هم می‌خوابند، رابطه‌ای ایمن و بادوام دارند. با توجه به تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که پنجاه درصد زوجین، پشت به هم خوابیده و ۲۷ درصدشان اصلا با هم تماسی ندارند. به نظر روانشناسان و مشاوران جنسی عدم تماس هنگام خواب و پشت به هم خوابیدن برخلاف آنچه عموم مردم گمان می‌کنند نشانه‌ روابط محکم بین زوجین است. این حالت نشان می‌دهد زوج‌ها در عین داشتن رابطه‌ای گرم به هم وابسته نیستند.

 

پشت به پشت خوابیدن همراه با لمس بدن

http://bayanbox.ir/view/4620759656467347210/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%86.jpg

زوج‌هایی که پشت به هم می‌خوابند اما بدن هم را لمس می‌کنند، رابطه ای راحت و آرام دارند. در پوزیشن خوابیدن دو نفره تحقیقات نشان داده ۲۳ درصد زوج‌هایی که پشت به هم می‌خوابند اما بدنشان همدیگر را لمس می‌کنند. به گفته روان‌شناسان ۹۴ درصد این نوع زوج‌ها خوشبخت هستند و زندگی زناشویی خوبی دارند.

 

یکی پشت به دیگری

http://bayanbox.ir/view/1687816065062357922/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B4%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86.jpg

زوج‌هایی که یکی پشت به دیگری می‌خوابد، ارتباطی حمایتی دارند. هجده درصد زوج‌ها به این شکل می‌خوابند و در اکثر موارد مرد است که همسرش را از پشت بغل می‌کند. در این زوج‌ها یک نفر حس حمایتی برای طرف دیگر دارد.

 

خوابیدن بر روی شانه همسر

http://bayanbox.ir/view/1619915366289057970/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1.jpg

زوج‌هایی که حین خواب زن سر بر شانه مرد است، عاشق همند. این حالتی شایع مخصوصا در زوج‌هایی است که تازه زندگی مشترک را آغاز کرده‌اند و عشق بین همسران زیاد است.

 

روبروی هم خوابیدن با فاصله

http://bayanbox.ir/view/7843016465544431871/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87.jpg

زوج‌هایی که روبروی هم اما بلافاصله می‌خوابند، ارتباط ضعیفی با هم دارند. دو درصد زوج‌ها این‌طور می‌خوابند و این نشان ارتباط بسیار کم بین آنهاست.

 

روبروی هم خوابیدن با تماس بدنی

http://bayanbox.ir/view/1362605153516112258/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C.jpg

زوج‌هایی که روبری هم و با تماس می‌خوابند زوج‌هایی بسیار نزدیک هستند. این زوجها کاملا به هم نزدیک و صمیمی هستند. زوج‌هایی که روبروی هم می‌خوابند و بعد از هم جدا می‌شوند، زوج‌هایی مستقل و در عین حال وابسته اند. هشت درصد زوج‌ها اینطور می‌خوابند. این زوج‌ها روبری هم هستند و برای ۱۰ دقیقه پاهایشان با هم در ارتباط است اما بعد جدا می‌شوند و هر یک به یک سمت می‌‌خوابند این زوج‌ها زندگی خوبی دارند و در عین وابسته بودن، مستقل هستند.

 

We all sleep, but do you know that your sleeping style reflects a lot about yourself? For example, if you fall asleep, it often means that you are a strong and calm person; also, if you sleep on your stomach, it means that you have an open, generous and You're a living head.

So you have to ask what happens when you use different sleeping styles on the bed - and what personality do you have ??? Or what is the personality of two individuals who are in a cordial and respectful position?

This is quite fascinating. As we sleep, our subconscious minds dominate us. For this reason, body language, which we use in conjunction with our spouse while napping, can be a very accurate way of examining the conditions in relationships.

خوابیدن زن و شوهر در ماه رمضان،نحوه خوابیدن زن و شوهر در اسلام،طرز خوابیدن زن و شوهر از نظر روانشناسی،نحوه خوابیدن زن و شوهر میزان عشقشان،طرز خوابیدن زن و شوهر در بارداری،روانشناسی طرز خوابیدن زن و شوهر،طرز صحیح خوابیدن زن و شوهر،آموزش طرز خوابیدن زن و شوهر،تست روانشناسی طرز خوابیدن زن و شوهر،خوابیدن زن و شوهر در ماه رمضان،جدا خوابیدن زن و شوهر از نظر اسلام،طرز خوابیدن زن و شوهر از نظر روانشناسی،نحوه خوابیدن زن و شوهر در اسلام،احکام خوابیدن زن و شوهر،پروفایل خوابیدن زن و شوهر،حدیث پیامبر درباره جدا خوابیدن زن و شوهر،تست روانشناسی طرز خوابیدن زن و شوهر،احکام جدا خوابیدن زن و شوهر،حکم شرعی جدا خوابیدن زن و شوهر،حدیث درباره جدا خوابیدن زن و شوهر،حدیث در مورد خوابیدن زن و شوهر،طرز خوابیدن زن و شوهر در بارداری،طرز صحیح خوابیدن زن و شوهر،روانشناسی طرز خوابیدن زن و شوهر،طریقه درست خوابیدن زن و شوهر،نحوه خوابیدن زن و شوهر میزان عشقشان،عکس مدل خوابیدن زن و شوهر،مدل خوابیدن زن و شوهر روی هم،مدل خوابیدن زن و شوهر روی هم در اینستاگرام،مدل خوابیدن زن و شوهر روی هم اینستا،روانشناسی مدل خوابیدن زن و شوهر،بهترین مدل خوابیدن زن و شوهر،روانشناسی نحوه خوابیدن زن و شوهر،نحوه خوابیدن زن و شوهر و میزان عشقشان  پوزیشن خوابیدن در سه ماه اول بارداری،پوزیشن خوابیدن بعد از عمل بینی،پوزیشن خوابیدن بعد از عمل دیسک کمر،پوزیشن خوابیدن در سه ماهه اول بارداری،خوابیدن پوزیشن طاق باز،مناسب ترین پوزیشن جهت خوابیدن نوزاد،پوزیشن خوابیدن دو نفره،کدام حالت خوابیدن بهتر است،حالت خوابیدن جنینی،حالت خوابیدن نوزاد،حالت خوابیدن بعد از کاشت مو،حالت خوابیدن برای دیسک گردن،حالت خوابیدن در اوایل بارداری،حالت خوابیدن از نظر روانشناسی،حالت خوابیدن در ماه های اول بارداری،حالت خوابیدن بعد از عمل بینی،بهترین حالت خوابیدن از نظر اسلام،حالت خوابیدن شما اخلاقتان را لو میدهد،بهترین حالت خوابیدن از نظر علمی،حالت خوابیدن بعد از انتقال جنین،حالت بی خوابی،بهترین حالت خوابیدن به کدام سمت است،حالت خوابیدن دوران بارداری،ارتباط حالت خوابیدن با شخصیت افراد،به حالت سجده خوابیدن کودک،حالت خوابیده به پشت،بهترین حالت خوابیدن به پهلو،حالت تیراندازی خوابیده،بهترین حالت خوابیدن برای تنگی نفس،تفسیر حالت خوابیدن،بهترین حالت خوابیدن برای تنفس،بهترین حالت خوابیدن در جفت قدامی،حالت sleep چیست،بهترین حالت خوابیدن چیست،حالت خوابیدن خرگوش،حالت خوابیدن در اسلام،حالت sleep در ویندوز 7،حالت sleep در ویندوز 10،حالت sleep در کامپیوتر،حالت sleep در ویندوز 10 چیست،حالت sleep در ویندوز 8،حالت خوابیدن روانشناسی،حالت خوابیدن و شخصیت،حالت های خوابیدن و شخصیت،حالت خوابیده صندلی ماشین دلیجان،حالت های صحیح خوابیدن،بهترین حالت خوابیدن برای قلب،حالت sleep لپ تاپ،حالت مناسب خوابیدن در بارداری،بهترین حالت خوابیدن برای معده،بهترین حالت خوابیدن برای معده درد،بهترین حالت خوابیدن در ماه هشتم بارداری،حالت خوابیدن نوزادان،حالت نشسته خوابیدن در بارداری،بهترین حالت خوابیدن نوزاد،حالت سجده خوابیدن نوزاد،بهترین حالت خوابیدن نوزادان،حالت کمانی خوابیدن نوزاد،حالت sleep ویندوز 10،حالت های خوابیدن در دوران بارداری،حالت های خوابیدن روانشناسی،حالت های خوابیدن در سه ماه اول بارداری،بهترین حالت خوابیدن برای هضم غذا

 

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
آخرين مطالب
Designed By big20.ir Copyright © 2020